Арома Дифузер Лавандула 30мл DE LA COSA LOS AROMAS

4.50 лв. 3.90 лв.

Описание

Арома Дифузер

Отстранете капачката. Поставете пръчките в контейнера, така че да поемат и дифузират ароматите. Поставете пръчката надолу за по-голяма интензивност. Предупреждение: Не зареждайте и не смесвайте с вода или други масла. Избягвайте контакт с дърво или пластмаса. Предпазни мерки:
ОПАСНОСТ. Лесно запалима течност и пари. Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници или запалване. Пушенето забранено . Дръжте далеч от деца . Да не се яде . Може да предизвика алергична реакция . Прочетете етикета за употреба. Вредно за водните организми, с трайно вредно въздействие. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с местните и национални разпоредби .